Khá Bảnk (trắng)

380,000₫
Kích thước:

Mô tả

Phiên bản GIANG HỒ nhưng không có chữ mặt sau. 

Chất liệu vải "BAD-01" có thành phần 99% cotton được dệt theo quy chuẩn của BADNOTGOOD, trên tiêu chuẩn xuất khẩu.

In kéo lụa thủ công.

 Khá Bảnk (trắng)
 Khá Bảnk (trắng)
 Khá Bảnk (trắng)
 Khá Bảnk (trắng)
 Khá Bảnk (trắng)
 Khá Bảnk (trắng)
 Khá Bảnk (trắng)
 Khá Bảnk (trắng)
Menu