SPEAKING 02/21

BNG vol1: SPEAKING

CYBERBULLING!

Họ nói như thể họ hiểu rõ về bạn, họ truyền tai nhau những câu chuyện mà ngay cả chính bạn còn chẳng biết. Họ bịa đặt những câu chuyện xung quanh bạn. Họ dùng những nỗi đau của bạn làm câu chuyện mua vui. Họ thể hiện như thể họ là con người hoàn mỹ, nhưng lại cố gắng dùng câu chuyện của người khác để che giấu đi thực tại yếu kém của chính bản thân họ!

 

.

.

Menu