BLOODY 06/20

Trong hoàn cảnh đại dịch bùng nổ 2020, Chúng tớ đã bị hạn chế rất nhiều trong quá trình xây dựng mọi thứ. Những gì chúng tớ có thể làm là hoài niệm và cầu nguyện cho mọi thứ trôi qua nhanh và cả thế giới đều an lành... 

 

Menu