BADCAMPERS

BADCAMPERS Look1

Mẫu: Hazu

BADCAMPERS Look 2

Mẫu: Kaslie

BADCAMPERS Look 3

Mẫu: Kaslie, Sơn

BADCAMPERS là bản collab của BADNOTGOOD và WAC - We Are Campers. Được chịu trách nhiệm chính bởi đội ngũ sáng tạo của BADNOTGOOD, từ sản xuất đến hình ảnh. Tất cả là một sự thành công dưới sự dẫn dắt của leader Hazu Ng from BADNOTGOOD.

 

Menu